Om Åmot JFF

ÅMOT JAKT OG FISKEFORENING

ORIENTERING OM FORENINGEN

”Etter forutgående annonse i Østerdal Folkeblad holdtes søndag 10. mai 1936 møte i hotell Trudvang, Rena, for drøftelse og eventuell konstituering av en jakt- og fiskeforening for bygden. Der var frammøtt ca 65 interesserte. ”

Slik starter protokollen for Åmot Jakt og Fiskeforening (ÅJFF) . Bernt Ulvåen ble valgt til foreningens første formann, der 42 stk meldte seg inn på stiftelsesmøtet i mai 1936.

Mye har skjedd siden den tid. Elvene er regulert, elgbestandene har skutt i været og flotte skytebaner er bygd.

Åmot Jakt og Fiskeforening er en ren interesseorganisasjon, uten noen grunneierrettigheter. Vi teller for tiden ca 300 medlemmer bosatt både i, og noen utenfor Åmot sine grenser. Selv om vi ikke har noen egne rettigheter, samarbeider vi godt med Åmot Elvelag og Statsskog/Forsvarsbygg i forhold til bruk av vann og vassdrag til fiske- og fiskekultivering.

ÅJFF er aktive på flere felter, men spesielt de senere åra har det blitt nedlagt utallige timer med dugnadsinnsats fra medlemmene på å bygge om og modernisere skyteanlegget vårt på Hovdmoen. Dessuten jobbes det veldig intenst med fiskekultivering i en del skogsvann for å bygge opp livskraftige bestander med ørret og abbor. Utfisking av ørekyte og uttynning av småabbor ved hjelp av ruser er nå ferdig med sin 4. arbeidssesong. Fiskeutvalget er i ferd med å forvandle flere skogsvann inne i Regionfelt Østlandet fra å være overbefolkede abbor- og småørretvann, til å bli attraktive fiskeplasser. Dette har vi fått stor respons på blant fiskere, og vannene som det er kortsalg i, blir hyppig besøkt.

Ellers er det på Hovdmoen vi har vår nye stolthet, hagleskytteranlegget. Her leier vi bruksrett av Åmot skytterlag i tilknytning til den eksisterende skytterbanen der. De første spatakene til nytt anlegg ble gjort høsten 2007. Mye takket være leder for hagleutvalget- og prosjektleder for hagleskytteranlegget, Gunnar Filtvedt, har ÅJFF her klart å bygge opp kanskje et av Norges flotteste hagleskytteranlegg. ÅJFF har gjennom grundig planlegging og iherdig innsats både innad i byråkratiet som i det praktiske arbeidet på banen virkelig fått fram et anlegg vi kan være stolte av. Anlegget fikk sin store ilddåp under Nordisk mesterskap i Nordisk jaktskyting sommeren 2009.

Vegg i vegg med hagleskytteranlegget ligger elgbanen. Den er modernisert med elektronikk både på løpende elg og stillemålene. Rifleutvalget avholder årlig et par stevner foruten ukentlige treningskvelder.

Vår egen foreningshytte, Stormandsstuen, ligger ved Hogsttjernene på Rødsbakken. Hytta har sengeplass til ca 10 personer og leies ut til medlemmer og andre for en billig penge.

ÅJFF har masse tilbud til sine medlemmer. Vi takserer skogsfugl og rype på høsten, registrerer gaupe og annet vilt på vinteren og har årlige familiedager både sommer og vinter. Jegerprøvekurs, sauerenhetskurs for hund med mer er andre tilbud vi har.

For å få med oss ungdommene har vi en klar målsetting om at hvert av våre utvalg skal arrangere minst 1 årlig arrangement hver der fokus legges på barn og ungdom.

Velkommen til Åmot JFF.