Æresmedlemmer

Gunnar Filtvedt

Primus motor, motivator og gjennomføringens kraft
på haglebanen m.m. i over 25 år.

.

.

.

Geir-2Geir Kulusveen

Har vært kursholder
i over 25 år.

.

.

.

Erling-2Erling Ness

Har vært sekretær i Åmot JFF
sammenhengende i 25 år.