Fiskeregler

Fiskeregler

Alle må personlig møte opp i skytefeltadministrasjon ved fiske på alle virkedager.I helg skal man ringe/sende sms før ferdsel i feltet. Skytefeltadministrasjon kan nås på 99222952 på dagtid (8-16) 99222057 på kveld/Helg.

Fiskekortet gjelder for alle fiskekort innenfor alle vann i regionfeltet. Kortet Gjelder fiske med inntil 2 fiskestenger og 4 pilkestikker. Bruk av garn og oter er ikke tillatt, det samme med agnfisk.

Det er tillatt å benytte kano, flytering ved fisket . Kun fiske fra land er tillatt i Finnskjeggtjernet. I Deisjøen kan også båt benyttes etter 1.juli.

Fiskekortet skal være påført gyldig signatur i gyldighetsperiode, Årskortet gjelder ett år fram i tid fra kjøpsdato.

Personer under 18 år fisker gratis

Kortinnehaver plikter seg å sette seg inn i de lokale fiskeregler der kortet skal brukes.

Fiske uten fiskekort eller brudd på overnevnte fiskeregler vil bli anmeldt!