Jegerprøven-Info (2024) 

Linker:
NaCL – Treningsportal

 

 

LOVER

FORSKRIFTER

Lov om jakt og fangst av vilt
VILTLOVEN

Obligatorisk
Jegerprøve

Jaktbare
arter og jakttider

Dager med jaktforbud

Utøvelse
av jakt og fangst

Human jakt
Bruk av våpen under jakt
Kunstig belysning:

Åtejakt
rev, ettersøk av hjortevilt og villsvin, avlivning av vilt som er fanget
levende og jakt på villsvin i åpent terreng

Bruk av motordrevet fremkomstmiddel
under jakt inkl. bruk av motorbåt inntil 2km fra land
Svømmende dyr

Retten
til jakt og fangst

Forfølgelsesretten

Obligatorisk
jegerprøve, jegeravgift, fellingsavgift og viltfond

Forskjellige
regler

Ferdsel med
våpen på annen manns grunnForskrift
om utøvelse av jakt, felling og fangst

Genrelle bestemmelser

Defenisjon
av storvilt, lisensjakt og kvotejakt
Nødvendig dokumentasjon under jakt

Aldersgrenser

Generelle aldersgrenser
Opplæringsjakt

Jegerprøven
Våpen
og ammunisjon

Våpen under jakt
Krav til rifleammunisjon (bla. annslagsenergi og kalliber)
Krav til hagleammunisjon

Skyteprøve
ved jakt og felling av storvilt

Bruk
av hund under jakt og felling

Løs på drevet halsende hund
Ettersøkshund

Jakt,
felling og avliving av storvilt

Ettersøksplikt,
forfølgingsrett og avliving av såret storvilt
Kunstig lys ved åtejakt på jerv

Fangst

Bruk av feller
Tillatte feller
Vedlegg 1, 2 og 3:
Arter
det kan drives fangst på og tillatte feller

Godkjenning
av feller for gauper og jerv

Elektronisk
tilsyn med feller som fanger viltet levende